Keutamaan Air Zamzam

Para ulama bersepakat bolehnya menggunakan air Zamzam tersebut untuk bersuci. Namun para ulama mengatakan sebisa mungkin dijauhi untuk hal-hal yang rendah seperti membersihkan najis, istinja setelah buang air besar atau kecil dan semacamnya.

Rasulullah SAW bersabda : “Air ZamZam, tergantung niat orang yang meminumnya.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Jabir dan Ibnu ‘Abbas)

Rasulullah SAW bersabda “Air ZamZam, sesuai dengan niat ketika meminumnya, bila engkau meminumnya untuk obat, semoga Allah menyembuhkanmu. Bila engkau meminum untuk menghilangkan dahaga, semoga Allah menghilangkannya. Air Zamzam adalah galian Jibril dan curahan minum dari Allah kepada Ismail.” HR. Daru Quthni dan Hakim dari Ibnu ‘Abbas

SEJARAH AIR ZAMZAM

Air Zamzam terdapat pada sumur mata iar yang terletak di tanah suci Mekah, kawasan Masjidil Haram, lebih tepatnya disebelah tenggara Ka’bah. Sumur mata air zamzam memiliki kedalaman sekitar 42 Meter dan mengeluarkan air bersih seara terus menerus. Sejarah air zamzam tidak lepas dari Siti Hajar, yang merupakan istri Nabi Ibrahim dan puteranya Ismail AS. Ketika itu Siti hajar dan putranya Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS. Waktu Siti Hajar dan puteranya kehabisan air untuk minum, Siti Hajar memutuskan untuk pergi ke bukit Shafa dan bukit Marwah dan berharap bisa menemukan air disana. Siti Hajar kemudian berlari kecil bolak balik antara bukti Shafa dan bukit Marwah sebanyak 7 kali, namun ia tetap tidak menemukan air setetes pun. Siti Hajar tiba-tiba mendengarkan suara, kemudian ia berkata “saya mendengar suaramu tolonglah aku jika engkau punya kebaikan’. Allah SWT mengutus Malaikat Jibril dan kemudian Malaikat Jibril menampakan dirinya. Sesaat setelah malaikat Jibril menghentakkan kakinya di tanah, kemudian muncullah air dari bumi. Agar air yang mengalir tersebut tidak hilang, maka Siti Hajar menampung air tersebut dengan mgnggali tanah di sekitar keluarnya air itu. Rasulullah melanjutkan, “Andai ibu Ismail tidak menampung air itu, tentu sumur Zamzam sudah menjadi air yang mengalir”.

KEUTAMAAN AIR ZAMZAM

  • Air Yang Mengenyangkan

Sesungguhnya air zamzam adalah air yang diberkahi, air tersbut adalah air yang menyenangkan. HR. Muslim

  • Obat Berbagai Penyakit

Seebaik baik air di muka bumi adalah air zamzam, didalamnya ada makanan yang mengenyangkan dan obat yang menyembuhkan penyakit. HR. Thabrani dan Ibnu Hibban

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply